• İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi

KONAK MERKEZ AKADEMİ

Emekli İş Baş Müfettişleri Hasan Hüseyin KURT ve Ömer Deniz ÖZDEMİR öncülüğünde hizmetinizdedir.

Hakkımızda

Konak Merkez Akademi olarak, yurtiçinde ve yurt dışında sürekli geliştirilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetinde Türkiye’de en iyi olmak, ileri uygulanabilen metodolojik bilgisi, dinamik ve yetkin konusunda yılların birikimine ve tecrübesine sahip eğitim kadromuz ile sürekli yeniliklere açık, proje geliştirebilen, başarının planlı ve programlı çalışmaktan geçtiğine inanan ve kısa zamanda ulaşmış olduğumuz başarıyı daha da ileri taşıyarak uzman olmak isteyen sizlerin iş güvenliği uzmanı olmanıza destekçi olacak ve her zaman daha iyiyi arayan bir kurum olarak mükemmel eğitim merkezi olmak en büyük vizyonumuzdur.

Eğitimlerimiz ile konforlu bir ortamda, konusunda uzman Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mensubu olarak çalışmış İş Baş Müfettişlerinden oluşan eğitim kadromuz ile özenle hazırlanan, sürekli güncel sunum ve bilgiler ışığında, iş güvenliği uzmanı adaylarımıza; sadece sınava yönelik değil iş güvenliği uzmanı olduktan sonra da mesleğin inceliklerini öğreten, farklı bakış açısı katarak mesleklerinde fark yaratan uzmanlar olmanızı amaçlıyoruz.

Konak Merkez Akademi olarak hiçbir belge ve bilgi kurumuzda öğrencilerimizden saklanmaz. İstediğiniz tüm sunumları ve bilgileri kurumuzdan alabilirsiniz çünkü biz bilginin paylaşıldıkça büyüdüğüne inanıyoruz.

İnsan güvenliği ve sağlığı için çalışacak ve mücadele edecek olan emektaşlarımıza başarısı için çalışmak ve hizmet etmek Konak Merkez Akademi olarak bizleri gururlandırmaktadır.

Kursiyerlerimize uzun yıllar boyunca İş Güvenliği Uzmanlığı ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri bedelsiz vermeyi taahhüt ederiz. Çünkü bizler sadece eğitim dönemi boyunca değil uzmanlığınız süresince de sizlerin yanında ve hizmetinizdeyiz. Sizin başarınız bizim başarımızdır şiarı ile eğitim hayatımıza devam etmekteyiz.Devamı...

PROGRAM BAŞVURU FORMU

Not:Katılmak istediğiniz program adını belirterek başvuru formunu doldurunuz.

EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ

Program Uzaktan Eğitim Örgün Eğitim Son Başvuru Durum
C SINIFI GRUBU 10.08.2021 24.08.2021 25.08.2021 08.09.2021 06.08.2021 UYGUN
C SINIFI GRUBU 08.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 07.10.2021 05.09.2021 UYGUN
B SINIFI GRUBU 08.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 07.10.2021 05.09.2021 UYGUN
A SINIFI GRUBU 08.09.2021 22.09.2021 23.09.2021 07.10.2021 05.09.2021 UYGUN

DUYURULARIMIZ

Duyurularla ilgili detaylı bilgi için DEVAM butonuna tıklayınız...

Blog Yazılarımız

En Güncel Blog Yazılarımız

İŞ GÜVENLİĞİ

İş Güvenliği

Günümüzde üretimin en önemli faktörü olan insan, teknolojik gelişmelere paralel olarak, işyerlerinde çeşitli problemlerle karşılaşmaktadır. Bu problemler önce insan sağlığına, sonra işletmeye ait her türlü mala yönelik tehditler oluşturmaktadır. sanayiinin bugünkü,gibi gelişmemiş olduğu çağlarda durum, (İş Güvenliği) haliyle bir problem olarak görülmemiştir. Faaliyet alanlarının artması, işlemlerin karmaşıklaşması, bunların neticesinde tehlikelerin çoğalması, bazı kuralların konulmasını, kanunların çıkarılmasını gerektirmiştir.

İşte bütün bunlardan dolayı konu ile ilgili bilimsel araştırmalar başlamış, tıbbın, tekniğin, diğer bilim dallarının ortak bir çalışma alanı olarak, İş Güvenliği kavramı ortaya çıkmıştır. Hipokrat’ın kurşun zehirlenmesini tespiti ile başlayan alana ait çalışmalar, günümüzde pek çok çalışmanın yanında ,sadece meslek hastalıkları ile ilgilenen hastanelerin kurulmasını gerekli hale getirmiştir.

İş Güvenliğinin Tanımı:İş yerlerinde işin yapımı sırasında,sağlığa, işe ve işyerine, zarar verebilecek olan, çeşitli sebeplerden kaynaklanan,olumsuz şartlardan korunmak amacı ile yapılan planlı çalışmaların hepsine İş Güvenliği denir.

İş Güvenliğinin Önemi

İş güvenliği kavramında,çalışanların can güvenliği,(yani sağlık)makine araç ve gerecin, işyerinin,çevrenin,üretilen malın güvenliği yer almaktadır.Bu kapsamdan,iş dünyasında çalışan çok sayıda insan,büyük miktarlar tutan malzeme,makine ,araç ve gereçler, (yani para) çevre, ekoloji, iş dünyası ile ilgisi olmayan milyonlarca insanın hayatı ve mutluluğu anlaşıldığına göre iş güvenliğinin önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle denilebilir ki,bir iş yerinde değil, bir ülkede İş Güvenliği varsa orada sağlık ve mutluluk vardır. İş güvenliği yoksa, can kaybı, sakatlık, hastalık, para ve zaman kaybı vardır..O halde sözün burasında o sloganı hatırlamada fayda vardır. .”önce iş güvenliği.”

İş Güvenliğinin Amaçları

İş Güvenliğinin tanımı ve öneminden anlaşıldığı gibi amaçları şunlardır:

 • Çalışanları korumak,
 • Üretimin güvenliğini korumak,
 • İşletmenin güvenliğini sağlamak,

 • İş Güvenliği Eğitimi

İş Güvenliğinin sağlanması ve iş kazalarının önlenmesi için,en etkili tedbirlerin başında eğitim gelir. Çalışmalar sırasında ve her fırsatta İş Güvenliği eğitiminin yapılması mümkündür. Usta, Ustabaşı, Teknisyen gibi teknik elemanlar, işçilere gerekli açıklamaları yapar, muhtemel tehlikeler hakkında bilgi verirler, iş güvenliğine ait araçlarını kullanmaları hakkında bilgi verirlerse kazaların azaltılması ve önlenmesi mümkün olur. Ancak bu şekilde verilecek eğitim yeterli değildir. Bunun için,bir eğitim programının hazırlanması gerekir.

Bu programla:

 • İşe yeni girenlerin eğitimi,
 • Tecrübeli işçilerin eğitimi,
 • Usta, ustabaşı ve teknisyenlerin eğitimi sağlanır.

İş Kazaları

İş kazaları: Belli bir zarar ve arızaya sebep olan, umulmayan, beklenmeyen ve planlanmamış olaylardır.

Kazalar günlük hayatın çeşitli yerlerinde görülebilirler, iş kazaları, spor kazaları, ev kazaları, trafik kazaları sıkça görülüp duyulanlardır Hepsindeki ortak özellik, beklenilmemeleri, umulmamaları ve planlanmamış olmalarıdır.

Ülkemizde iş kazaları ve Meslek Hastalıklarından dolayı her yıl; 1500 kişi ölmekte, 4000 kişi sakat kalmakta 2 Milyon saat iş kaybı olmaktadır. Bu istatistik bilgilere ayrıca, kayıp malzeme ve ekonomik değerler eklenmelidir.

Kazaların Oluş Sebepleri

İş kazalarının meydana gelmesine, teknik, sosyal, psikolojik, fizyolojik, etkenler neden olabilir. Çalışan kişinin kendisi, çalıştığı işyeri, iş yeri arkadaşları, çevresi, kullandığı makine ve malzemeler, araç gereçlerin her biri iş kazasının nedenidir. Bu sayılanların hepsi birbiri ile etkileşim içinde olan faktörlerdir.

Bu faktörleri aşağıdaki şekilde sınıflandırmak mümkündür.

 • Malzeme 
  • Malzemenin kimyasal ve fiziksel özelliklerinden kaynaklanan faktörler,
  • Kullanılan maddelere göre uygun üretim sisteminin seçilmemiş olması,
 • Makine ve teçhizat 
  • Malzeme yorgunluğu,
  • Koruyucu tedbirlerin alınmaması
  • Makinelerin yanlış seçilmesi veya yanlış kullanılması,
 • Çevre 
  • Sıcaklık,nem,aydınlatma,gürültü gibi fiziki faktörler,
  • Mekanik etkiler,
  • Sağlık şartları,
 • İnsan 
  • Eğitim ve bilgi eksikliği
  • Dalgınlık, dikkatsizlik,
  • İlgisizlik,düzensizlik,
  • Bedenin iş uyumsuzluğu,
  • Meleke(beceri) noksanlığı,
  • Aile düzeni,
  • Beslenme yetersizliği

Bu faktörler incelendiğinde, iş kazasının kazadan hemen önceki durumla yakından ilgili olduğu görülür. Bu nedenle kazaların emniyetsiz durum veya emniyetsiz hareketlerden kaynaklandığını söylemek mümkündür.

Sayılanların dışında bazı durumların da iş kazalarına sebep olduğunun unutulmaması gerekir Bu durumlar: Fazla mesai,fazla iş yorgunluğu,Mantıksız iş rejimi,sürekli fazla güç harcama,sürekli gece vardiyası,kişinin ruhsal yapısına uymayan işlerin verilmesi.

Kazaların Önlenmesi İçin İşyerinde Alınacak Pratik Tedbirler

 • Çalışma ortamının bütün yönleri ile çalışanlara tanıtılması,
 • Ortamın fiziki şartlarının incelenmesi ve düzeltilmesi, (ısı,nem,gürültü,titreşim,ışın gibi )
 • Zararlı maddelerin değiştirilmesi, (zehirli,hastalık yapıcı, vb.)
 • Gerekli işlemlerin değiştirilmesi, (boya tiner yayan havalı tabanca yerine, havasız tabanca kullanılması)
 • Toz için ıslak yöntemlerin uygulanması,
 • Uygun havalandırma sistemi kullanılması,
 • İşyerinde sürekli bakım ve temizlik yapılması (bozuk makine ve araçların tamiri ve arızalı levhası asılması)
 • Kişisel korunma cihazları kullandırılması (gözlük, maske,eldiven,baret gibi)
 • İşyerinde yangından korunma araç ve gereçleri bulundurulması,ilgili talimatların asılması
 • Basit yaralanmalar için ecza dolabı ve malzemeleri bulundurulması,acil durumlar için çalışanların kan gruplarının önceden emin bir kuruluştan tespit edilmesi

İlk Yardım Bilgisi

İlk Yardım: Hasta ya da yaralı kişiye, hastalanması veya yaralanmasından hemen sonra doktor gelinceye kadar, hayatını kurtarmak için zamanında ve yerinde yapılan yardıma ilk yardım denir.

İlk Yardımın Önemi

Yaşamı boyunca insan, ilk yardımı gerektiren durumlarla karşılaşabilir. Zamanında yapılacak basit ve etkili bir ilk yardımla hasta veya yaralının hayatı kurtarılabilir.

Kaza ve ani hastalıklarda, hasta ya da yaralının doktora veya hastaneye sağ olarak götürülebilmesi, bilgili ilk yardımın anında yapılmış olmasına bağlıdır.

İlk Yardımda Temel İlkeler

 • T – T
 • Teşhis – Tedavi
 • Taşıma

3T Formülü

Teşhis: Teşhis için önce hastanın veya yaralının hikayesi (anamnez) öğrenilir. Sonra belirtiler (semptom) ve bulgular saptanır.

Tedavi: Temel ilk yardım kuralları hatırlanarak yaralı ya da hasta için en uygun ilk yardım, zamanında ve zarar vermeden uygulanır.

Taşıma: Teşhis ve Tedavi yapıldıktan sonra gerekli bakım ve muayenesinin yapılacağı sağlık kurumuna uygun koşullar içinde taşınır.

Hasta ve Yaralıyı İlgilendiren İlk Yardım Kuralları

 • Kanama varsa durdurunuz,
 • Şok durumu önleyip, kişiyi ayakları kalp seviyesinin yukarısında meyilli olarak yatırınız,
 • Dikkatli muayene ediniz, gerekli ilk yardımı gecikmeden yapınız,
 • Hasta veya yaralı kişiyi yatırınız, dinlendiriniz,
 • Solunum yolunu açık tutunuz, gerekirse ağız yoluyla yapay solunum yapınız,
 • Şuursuz olanlara sulu ya da katı yiyecek vermeyiniz,
 • Gerekirse hastaneye ya da doktora telefon ediniz, ettiriniz,

Bunları Öğreniniz

 • Kanamalarda ilk yardım
 • Dolaşım sistemi ile ilgili ilk yardım,
 • Solunum sistemi ile ilgili ilk yardım,
 • Şok durumunda ilk yardım,
 • Yaralanmalarda ilk yardım,
 • Yanıklarda ve haşlanmalarda ilk yardım,
 • Kırık ve çıkıklarda ilk yardım,
 • Şuur kaybında ilk yardım,
 • Zehirlenmelerde ilk yardım.

Meslek Hastalıkları

506 sayılı S.S.Kanunu meslek hastalıklarını aşağıdaki şekilde tanımlamaktadır.

Meslek Hastalığı: Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebepten dolayı, ve işin yürütülmesi şartları yüzünden, uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir.

Hastalığın meslek hastalığı olup olmadığı,ortaya çıkış zamanı ve ilgili diğer özellikleri Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünde belirtilmektedir.

Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması

Meslek Hastalıkların aşağıdaki gruplarda toplamak mümkündür.

 • Kimyasal maddelerden meydana gelen hastalıklar 
  • Kurşun zehirlenmeleri, akü yapımı, kurşun oksit imalatı, kuruşun kaynağı, oksi-gaz ile hurda kesimi işlerinde görülür.
  • Gaz zehirlenmeleri,karbon monoksit, Klor, Amonyak gibi ani etki yapan gazların neden olduğu zehirlenmelerdir.
  • Diğer zehirlenmeler, Krom Kadmiyum ve nikel etkilenmeleri ve bu metallerle yapılan kaplama işlerinden kaynaklanır,
  • Fosforlu Bileşiklerin Zehirlenmeleri,tarım işlerinde çalışanlarda görülen zehirlenmelerdir.
 • Mesleki Deri Hastalıkları, Sanayileşmiş ülkelerde Meslek Hastalılarının % 60 ı deri hastalıklarıdır. Cilt dış etkenle sürekli temas halinde olduğundan, çeşitli kimyasal maddeler, ilaçlar, boyalar, deri hastalıklarına neden olurlar. 
  • Galvano plastik işlerinde,
  • Madeni eşya imalatında,
  • Kömür damıtma işlerinde,
  • Çimento, yapı malzemesi imalatında,
  • Radyoaktif maddelerin kullanıldığı iş kollarında deri hastalıkları görülür.
 • Solunum Sistemi Hastalıkları: İşyerlerinde çeşitli nedenlerle oluşan tozlar soluma yolu ile hastalıklara neden olurlar. Bunlar; 
  • Akciğer dokusunda değişiklik yapanlar: Silis, Kömür, Asbest, Talk,
  • Kana geçerek zehirlenme yapanlar: Kurşun, Kadmiyum, Krom, Manganez,
  • Kanserojen etki gösterenler: Asbest. Arsenik, Kromatlar, Nikel,
  • Radyoaktif etki yapanlar: Uranyum ve tuzları, Toryum, Radyum ve tuzları,
  • Allerji yapanlar: Pamuk, Kendir, Saman ve yün,
 • Bulaşıcı Mesleki Hastalıklar: Deri, Hayvancılık, kanalizasyon işlerinde çalışanlarda görülen şarbon, ruam, brusella gibi parazit ve bakterilerin neden olduğu hastalıklarıdır.
 • Işınlar, 
  • İyonlaştırıcılar, röntgen ışını gibi alanlarda, ciltte kanda,kemiklerde hastalıklara neden olurlar,
  • Enfraruj ışınları, cam sanayi, karpit imalatında, izabecilikte, görülen gözde katarakt meydana getiren ışınlardır
 • Fiziki Şartlardan meydana gelen hastalıklar 
  • İş yerinin ısı, ışık, havalandırma yönlerinden uygun olmaması,
  • Gürültü, Havalı çekiç, Testere, Planya, Kırma makinelerini kullananlarda, rahatsızlık, dikkatin dağılması, ilerleyen aşamalarda duyma kaybı meydana getirir.

Beslenme Bilgisi

Beslenme: İnsanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması için gerekli olan enerji, protein, vitamin ve madenlerin ihtiyaç duyulan oranlarda alınmasına beslenme denir.

Beslenme insan sağlığını etkileyen en önemli faktördür. Yetersiz ve dengesiz beslenme büyüme, gelişmeyi engeller, çalışma gücünü azaltır, sağlık harcamalarını arttırır, ömrü kısaltır.

İnsan tükettiği enerjiyi aldığı besinlerle karşılar, harcadığı ölçüde enerji alamayan bir kişinin büyümesi yavaşlar, dikkatinde, hareketlerinde, çalışma gücünde yavaşlamalar olur.

Harcanan enerjinden daha çok miktarda besin alındığında da vücutta yağ birikir, şişmanlama ve harekette kısıtlılık görülür.

Aşağıda yazılı 4 besin gurubundan dengeli olarak alınması gerekir.

 • Gurup : Süt, yoğurt, peynir vb.
 • Et, yumurta, kuru baklagiller,
 • Sebzeler, meyveler,
 • Ekmek, tahıl,

Her öğünde 4 gurup besinden alınmalıdır. Dengeli beslenmenin pahalı yemek olmadığı bilinerek, guruplarda gösterilen yiyeceklerden biri yoksa onun görevini gören diğer besin alınmalıdır. Örnek: Et yoksa kuru baklagil yenilmeli böylece ucuz ama dengeli beslenilmeli “yemek seçme” de den vazgeçilmelidir.

Gürültü ve Titreşim

Gürültü: Genel olarak arzu edilmeyen sestir. Ses şiddetinin ölçü birimi Desibel’dir. Sıfır desibel duyma eşiği, 90 desibel’in üstü sağlığa zararlı ses olarak kabul edilir.

Gürültü; Sinir, ruh sistemi ve işitme duyusu üzerinde olumsuz etkiler yapar, dikkat eksikliği, yorgunluk, uyku bozukluğu, baş ağrısı, dolaşım sistemi bozukluğu, gibi etkileri görülür. İşitme duyusu üzerinde ise, gürültünün şiddeti, frekansı, kesintili olması gibi durumlara göre geçici sağırlık zamanla tam işitme bozukluğuna yol açabilir.

Titreşim: İşyerlerinde makine, tezgah kurulu düzenler ve binalarda meydana gelen vibrasyon ve salınımlardır.

Delme işlemlerinde, elle çalışan elektrikli iş aletlerinde, kompresörlerde, un fabrikalarındaki yüksek devirli makinelerde, titreşim fazladır.

Titreşimli zemin ve makinelerde çalışmak çalışanı yorar ve sinirli hale getirir. Elle çalışan aletlerin titreşimleri zamanla elin hassasiyetinin kaybolmasına ve parmaklarda iltihaplanmaya neden olur.

Meslek Hastalıklarından Korunma

İş ve üretim alanının özellikleri nedeni ile meslek hastalıklarını yapan şartları tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmayabilir. Bu nedenle meslek hastalıklarından korunmak bunların insan sağlığı üzerindeki etkilerini en aza indirmek için korunma yöntemlerinin uygulanması gerekir.

Bu korunma yöntemleri:

Tıbbi korunma yöntemleri: İşe girişte ve çalışma esnasında düzenli aralıklarla yapılacak olan tıbbi muayene ve tedaviler, çalışanların yaptıkları işlerin tehlikeleri hakkında eğitilmeleri ve uyarılmaları,

İş yeri ve çevresinde meslek hastalıkları ile ilgili tedbirler alınması: İş yerinin havalandırılması, zararsız kimyasallar kullanılması vb.

İşçiye ait korunma önlemlerinin alınması: Şahsi koruyucular kullanılması

İş Güvenliğinde Sorumluluk

İş kazaları ve meslek hastalıklarından korunmak, işçi, iş veren ve devletin işbirliği ile mümkündür.

İşçi: Kendi sağlığı söz konusu olduğundan mesleğine ait bilgi ve beceriler yönünden kendini yetiştirmesi, iş güvenliği kurallarına uyması işçinin hem sağlığını koruyacak hem de mali sorumluluk altına girmesini önleyecektir. Yapılan araştırmalar iş kazalarının % 80-90 oranının çalışanların hatasından ve kurallara uymamalarından kaynaklandığını göstermektedir. Sendikaların işçi kuruluşu olmaları neden ile konu ile ilgili hassasiyeti göstermeleri gerekir.

İşveren: İş yeri sahipleri, iş görenlerin yapılan işin özelliklerine uyan şartları oluşturmak, işçilerin kendi başlarına alamayacakları eğitimleri kendilerine gördürmek, işçiye ve çevreye karşı kanunların kendilerine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmek durumundadırlar. İş kazalarının % 10 – 20 si yönetim hatalarından meydana gelmektedir.

Devlet: Devlet iş ve çalışma dünyasında kanunlara dayanan gücü ile yaptırımcı özelliğe sahiptir. Anayasamızın ilgili hükümleri ve buna dayanarak çıkarılmış olan yasa ve yönetmeliklere ilgili olan herkes uymak mecburiyetindedir. Devletin yasal yükümlülükleri uygulatması yanında, Çalışma bakanlığı, çalışma hayatını düzenleyici, rehberlik edici ve eğitici çalışmaları da yerine getirir. İş ve çalışma hayatında gerek iş barışı gerekse iş güvenliği açısından ilgili kuruluşların elbirliği içinde çalışmaları, olumlu sonuçlar verir.

İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında ;

Görünen – Görünmeyen Zararlar

Görünen zararlar; Bir ülkenin gelişmesini etkileyen temel faktörler; İnsan gücü, sermaye, hammadde, makine araç ve gereçlerdir. İş kazalarından dolayı insan sağlığına yönelik, ölüm, geçici veya kalıcı arızalar yanında, meydana gelen mali zararlar, görünen zararlardır.

Görünmeyen zararlar; Kaza anı ve sonrasında işçinin zaman kaybı, iş arkadaşlarının zaman kaybı, iş yerindeki bütün personelin moral bozukluğu ve iş veriminin düşmesi, makinelerin çalışmaması, arızalanmaları, yenilenmesi için masraflar, SSK müfettiş ve personelinin zaman kayıpları, hastane personelinin zaman kayıpları diğer maddi ve manevi kayıplar görünmeyen zararlardır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINDA İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ​

A B C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ UYARMASI GEREKEN  İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, meydana geldiklerinde de, tarafların kusur ve sorumluluklarının belirlenebilmesi için, tarafların yükümlülüklerinin doğru ve eksiksiz şekilde İş Güvenliği Uzmanlarınca  biliniyor olması ve hizmet verdikleri işverenleri uyarması  gerekmektedir. 

İşverenin Genel Yükümlülüğü
İşverenler, İş mevzuatı gereği çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İş yerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu gözönüne alır. Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.


Risklerden Korunma İlkeleri
İşveren yükümlülüklerini yerine getirirken; risklerden kaçınma; kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etme; risklerle kaynağında mücadele etme; işin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen gösterme; özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önleme, önlenemiyor ise en aza indirme; teknik gelişmelere uyum sağlama; tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirme; teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirme; toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik verme ve çalışanlara uygun talimatlar verme ilkelerini göz önünde bulundurur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
İşveren; mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından, Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yürütülebilir.

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekan ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar. Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.

Belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda; işveren, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurar.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının, mevzuat ve teknik gelişmeleri gözönünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili belirleyerek yazılı olarak bildirdiği eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur.

Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler. İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele ve İlk Yardım
İşveren; çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar. Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar. Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.

Tahliye
Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işveren; çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapar ve çalışanlara gerekli talimatları verir. Durumun devam etmesi halinde, zorunluluk olmadıkça, gerekli donanıma sahip ve özel olarak görevlendirilenler dışındaki çalışanlardan işlerine devam etmelerini isteyemez. İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkan sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Kayıt ve Bildirimi
İşveren; bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlarla ilgili raporları düzenler. İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlarla ilgili raporları düzenler. İşverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde, SGK’ya bildirme yükümlülüğü vardır.

Sağlık Gözetimi
İşveren; çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar. Çalışanların, işe girişlerinde; iş değişikliğinde; iş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri halinde; işin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla, sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır.

Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Katılımlarının Sağlanması
İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskler ve çalışan sayılarını gözönünde bulundurarak dengeli dağılıma özen göstermek kaydıyla, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla, kanunun öngördüğü sayılarda çalışan temsilcisini görevlendirir.

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak; işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler; kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar; ilk yardım, olağan dışı durumlar, afetler ve yangınla mücadele ve tahliye işleri konusunda bilgilendirir.

Ciddi ve yakın tehlikeye maruz kalan veya kalma riski olan bütün çalışanları, tehlikeler ile bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak tedbirler hakkında derhal bilgilendirir. Başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanların bu bilgileri almalarını sağlamak üzere, söz konusu çalışanların işverenlerine de gerekli bilgileri verir.

Risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili koruyucu ve önleyici tedbirler, ölçüm, analiz, teknik kontrol, kayıtlar, raporlar ve teftişten elde edilen bilgilere, destek elemanları ile çalışan temsilcilerinin ulaşmasını sağlar.

İşveren, çalışanların veya iki ve daha fazla çalışan temsilcisinin bulunduğu işyerlerinde varsa işyeri yetkili sendika temsilcilerinin yoksa çalışan temsilcilerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda görüşlerinin alınması, teklif getirme hakkının tanınması ve bu konulardaki görüşmelerde yer alma ve katılımlarını ve yeni teknolojilerin uygulanması, seçilecek iş ekipmanı, çalışma ortamı ve şartlarının çalışanların sağlık ve güvenliğine etkisi konularında görüşlerinin alınmasını sağlar.

Çalışanların Eğitimi
İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi veya yeni teknoloji uygulanması durumunda verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır. İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce, söz konusu kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. Ayrıca, herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde; yapılacak işlerde karşılaşılacak sağlık ve güvenlik riskleri ile ilgili yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimin alındığına dair belge olmaksızın, başka işyerlerinden çalışmak üzere gelen çalışanlar işe başlatılamaz.

Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, iş sağlığı ve güvenliği risklerine karşı çalışana gerekli eğitimin verilmesini sağlar.

Eğitim süreleri haftalık çalışma süresinin üzerinde olursa, bu süreler fazla sürelerle çalışma veya fazla çalışma olarak değerlendirilir.


Konak Merkez Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi’den İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞINA BAŞLARKEN

Konak Merkez Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi’den

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞINA BAŞLARKEN

• İş Sağlığı ve Güvenliği birimi, Çalışan Temsilcilerinin, Destek Elemanlarının, İSG kurulu üyeleri,İşveren veya vekili ile tanışma

• Risk Değerlendirmesinin gözden geçirilmesi, gerekirse revize edilmesi
• İSG yıllık değerlendirme planının ele alınması, plana göre çalışmaların yapılması
• Geçmiş Risk Değerlendirme, Acil Durum Planı, Onaylı Tespit ve Öneri Defterinin, Kurul Tutanaklarının ve kaza tutanaklarının incelenmesi
• İncelenen Geçmiş dokümanlardan alınan kritik notların sahada incelenmesi, eksikliklerin onaylı deftere yazılması
• Tüm üretim süreçlerinin incelemesi ve bilgi sahibi olunması, bölüm yöneticileri ile tanışıp bilgi sahibi olunması
• İş yerindeki tüm çalışmaları, ortamı İSG mevzuatı açısından eksiksiz sorgulamak için kontrol listesi hazırlanması 
• Makine ve Kimyasal envanterinin çıkarılması
• Mevcut veya alınacak tüm makine, donanım, tesisatın incelenmesi, CE ve standart uygunluğunun değerlendirilmesi
• Kullanılan kimyasalın bölümlere göre listelenmesi ve satın alınma, depolama, kullanma, bertaraf edilme süreçlerinin GBF incelenerek düzenlenmesi
• Düzeltici Önleyici çalışmaları planlama ve takip,
• İSG Kurulu ile birlikte İç Yönerge yazılması 
• Çalışanların Yıllık İSG Eğitimi planlanması, uygulanması
• Gerekiyorsa Ortam ölçümlerin planlanması
• Bakım, onarım çalışmalarının planlanması, makine bakımları için takip planı yapılması
• İSG konularında prosedür ve talimatların yazılması,
• KKD Seçimi ve planlaması
• İSG İstatistikleri ve raporlama
• Yıllık değerlendirme Raporunu işyeri hekimi ile hazırlanması
• Alt işveren çalışmaları hakkında işvereni bilgilendirmek
• Diğer Çalışmalar

A B C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için İzmir’de lider kurum Konak Merkez Akademi’den eğitim aldığınız için şanslısınız. İş Güvenliği Uzmanı öğrencilerimizin her türlü sıkıntılarında yanlarında yer alacağız.

Konak Merkez Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi

Konak Merkez Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi’den A B C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için ÖNEMLİ NOTLAR

Konak Merkez Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi’den

A B C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için ÖNEMLİ NOTLAR

İşyerini tanıma ile ilgili gözlemsel gezide kesinlikle yalnız gezmemeliyiz. Yanımızda işyerini iyi bilen müdür veya kıdemli bir personel olmalıdır. Bu personel ile bölüm/kısım sorumluları ile tanışmalı ve bölümler ile ilgili kısa notlar edinip, bölüm/kısım sorumlularının ad, soyad bilgisini not alın

Kesinlikle ilk çalışma günlerinde daha önce çalışan uzman ve hekimin tespit ve öneri defterine yazdıklarına bakın, not alın. Önerilerin hayata geçirilip geçirilmediğini yerinde inceleyin. Önerilerin gerçekçi be mevzuata uygun olup olmadığını değerlendirin. Düzeltici ve Önleyici Öneriler uygulanmamış ise hemen sizde tespit ve öneri defterine kritik önerileri yazın.

Geçmiş Risk değerlendirme ve Acil Durum Planlarına bakıp önerileri yerinde inceleyin.

İSG eğitim dosyalarını inceleyin eğitim eksiği olan çalışanları not edip, planlamanıza ilk yapılacak olarak eğitimlerini yazın.

Kritik manine, ekipman kullananların operatörlük belge veya sertifikalarının var olup olmadığını araştırın. (Forklift, kazancı Operatörü vb. elektrikçi ehliyetleri.)

Kaza istatistikleri ve tutanakları var ise ilk çalışma günlerinizde bu evrakları inceleyin. Kazaların tekrar etmemesi adına kaleme alınmış önerilerin işyerinde uygulanıp uygulanmadığını kontrol edin. Düzeltici ve Önleyici Öneriler uygulanmamış ise hemen sizde tespit ve öneri defterine kritik önerileri yazın. Geçmiş yaşanmış kazalara önem verin, önlem alınmamış ise yine tekrar edecektir.


Kimyasalların Güvenlik bilgi formlarını inceleyin, Türkçe olmayan MSDS’li not edip satın almayı bilgilendirin. Türkçe MSDS göndermeyen firmalardan alım yapılmaması konusunda satın almaya yazılı bilgi verin.

Çalışanlar ile daima güler yüzlü ve dengeli bir diyalog kurun, onları dinleyin, sıkıntı ve problemlerini önemseyin. Daha önce kaza geçirmiş çalışanların önerilerini not alın.

Çalışanlara emir verici bir diyalog içinde olmayın.

Her işyeri ziyareti sabahında işyerinin her noktasını gezin.

Günlük olarak dost sitemiz www.bilgit.com  adresini ziyaret edin.

Daima not defteri ile gezin. Günlük saha ziyaret tutanağı tutup, yöneticiniz ile paylaşın.

İşyeri Hekimi ile birlikte çalışın, saha turlarını hekim ile birlikte bulunmaya gayret edin.

Her zaman kritik konularda yazılı tutanak ve fotograflayarak çalışma yapın.

Yaptığınız çalışmaların istatistiklerini tutun. Örn. Ayda kaç eğitim verdiniz, kaç saha gözlemi yaptınız. Kaç kritik Düzeltici Önleyici Faaliyet yaptınız vb.

A B C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için İzmir’de lider kurum Konak Merkez Akademi’den eğitim aldığınız için şanslısınız. İş Güvenliği Uzmanı öğrencilerimizin her türlü sıkıntılarında yanlarında yer alacağız.

Konak Merkez Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi

Sınavda Başarılı Olan Adayların Yapacağı İşlemler

18 Mayıs 2019 İSG sınavında başarılı olan öğrencilerimizi öncelikle tebrik ederiz.
Bundan sonra izlenecek adımlar aşağıdaki gibidir;
1- Bakanlık tarafından kazananların listesini Ziraat Bankasına bildirim yapılacak.
2- Kazanan öğrenciler Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat hesabına 520 TL sertifika ücretini yatıracaklar.
3-Ücret yatırıldıktan sonra genelde 3-4 gün içerisinde İSG-Katip sisteminden sertifikanız aktif olacak ve sertifikanızı kullanmaya başlayabileceksiniz.

***Sertifika ücretini bankaya yatırmak için herhangi bir süre bulunmamaktadır. İstediğiniz zaman ücreti yatırabilirsiniz.
*****Bakanlık tarafından yazılı olarak sertifika gönderimi yapılmamaktadır. İSGKATİP sisteminden E-imzalı sertifika indirebilirsiniz.
*******İSGKATİP sistemini kullanabilmek için E-devlet şifresine ihtiyacınız bulunmaktadır.

Konak Merkez Akademi