• İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi

KONAK MERKEZ AKADEMİ

Emekli İş Baş Müfettişleri Hasan Hüseyin KURT ve Ömer Deniz ÖZDEMİR öncülüğünde hizmetinizdedir.

ÖMER DENİZ ÖZDEMİR

EMEKLİ İŞ BAŞ MÜFETTİŞİ

Elektrik Mühendisi

Emekli İş Baş Müfettişi

Yangın Eğiticisi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

HASAN HÜSEYİN KURT

EMEKLİ İŞ BAŞ MÜFETTİŞİ

Fizik Mühendisi

Emekli İş Baş Müfettişi

Emekli İzmir İş Teftiş Grup Başkanı

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RAMAZAN EKİCİ

EMEKLİ İŞ BAŞ MÜFETTİŞİ

Kimya Mühendisi

Emekli İş Baş Müfettişi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

ÜNAL CAN

EMEKLİ İŞ BAŞ MÜFETTİŞİ

İnşaat Mühendisi

Emekli İş Baş Müfettişi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

URAL FER

EMEKLİ İŞ BAŞ MÜFETTİŞİ

Hukukçu

Emekli İş Baş Müfettişi

CİHAT ÖZEN

EMEKLİ İŞ BAŞ MÜFETTİŞİ

İnşaat Mühendisi

Emekli İş Baş Müfettişi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

GÜRDAL KÜLAHÇIOĞLU

EMEKLİ MÜFETTİŞ

Maden Mühendisi

İş Güvenliği Emekli Müfettişi

Öğretim Üyesi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

YAŞAR ALKAN

EMEKLİ İSGÜM İZMİR LAB. ŞEFİ

Kimya Mühendisi 

Emekli İSGÜM İzmir Lab. Şefi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

FATMA FERDA KIYAK

İŞ YERİ HEKİMİ

İlk yardım Eğiticisi

İş yeri Hekimi

ŞEREF TUĞLU

EMEKLİ İŞ BAŞ MÜFETTİŞİ

Fizik Mühendisi

Emekli İş Baş Müfettişi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

ZAFER YALÇIN

EMEKLİ İŞ BAŞ MÜFETTİŞİ

Hukukçu

Emekli İş Baş Müfettişi

MEHMET RAİF KARVAN

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

Maden Mühendisi

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

AYŞE ÖZTÜRK

İSGÜM HEKİMİ

MD, MSc, PhD

İSGÜM Hekimi

SEMA ŞEVKEN TURGUT

HALK SAĞLIĞI UZMANI

Halk Sağlığı Uzmanı