• İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi

KONAK MERKEZ AKADEMİ

Emekli İş Baş Müfettişleri Hasan Hüseyin KURT ve Ömer Deniz ÖZDEMİR öncülüğünde hizmetinizdedir.

Konak Merkez Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi’den İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞINA BAŞLARKEN

Konak Merkez Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi’den

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞINA BAŞLARKEN

• İş Sağlığı ve Güvenliği birimi, Çalışan Temsilcilerinin, Destek Elemanlarının, İSG kurulu üyeleri,İşveren veya vekili ile tanışma

• Risk Değerlendirmesinin gözden geçirilmesi, gerekirse revize edilmesi
• İSG yıllık değerlendirme planının ele alınması, plana göre çalışmaların yapılması
• Geçmiş Risk Değerlendirme, Acil Durum Planı, Onaylı Tespit ve Öneri Defterinin, Kurul Tutanaklarının ve kaza tutanaklarının incelenmesi
• İncelenen Geçmiş dokümanlardan alınan kritik notların sahada incelenmesi, eksikliklerin onaylı deftere yazılması
• Tüm üretim süreçlerinin incelemesi ve bilgi sahibi olunması, bölüm yöneticileri ile tanışıp bilgi sahibi olunması
• İş yerindeki tüm çalışmaları, ortamı İSG mevzuatı açısından eksiksiz sorgulamak için kontrol listesi hazırlanması 
• Makine ve Kimyasal envanterinin çıkarılması
• Mevcut veya alınacak tüm makine, donanım, tesisatın incelenmesi, CE ve standart uygunluğunun değerlendirilmesi
• Kullanılan kimyasalın bölümlere göre listelenmesi ve satın alınma, depolama, kullanma, bertaraf edilme süreçlerinin GBF incelenerek düzenlenmesi
• Düzeltici Önleyici çalışmaları planlama ve takip,
• İSG Kurulu ile birlikte İç Yönerge yazılması 
• Çalışanların Yıllık İSG Eğitimi planlanması, uygulanması
• Gerekiyorsa Ortam ölçümlerin planlanması
• Bakım, onarım çalışmalarının planlanması, makine bakımları için takip planı yapılması
• İSG konularında prosedür ve talimatların yazılması,
• KKD Seçimi ve planlaması
• İSG İstatistikleri ve raporlama
• Yıllık değerlendirme Raporunu işyeri hekimi ile hazırlanması
• Alt işveren çalışmaları hakkında işvereni bilgilendirmek
• Diğer Çalışmalar

A B C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları için İzmir’de lider kurum Konak Merkez Akademi’den eğitim aldığınız için şanslısınız. İş Güvenliği Uzmanı öğrencilerimizin her türlü sıkıntılarında yanlarında yer alacağız.

Konak Merkez Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi