• İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim Merkezi

KONAK MERKEZ AKADEMİ

Emekli İş Baş Müfettişleri Hasan Hüseyin KURT ve Ömer Deniz ÖZDEMİR öncülüğünde hizmetinizdedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yönetmeliğin 4.maddesi c bendine göre; kuruluş kanununda işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini verme yetkisi bulunan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından “Eğitim Kurumu Yetki Belgesi” verilmiş kamu ve özel kurumlar İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini verebilir.
Bu nitelikteki eğitim kurumundan alınan eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olanların belgeleri Genel Müdürlük tarafından onaylanır ve geçerlilik kazanır.

Yönetmeliğin 4. Maddesinin c bendine göre; MÜHENDİS - MİMARLIK fakültesi mezunları veya üniversitelerin FİZİK, BİYOLOJİ,KİMYA bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile TEKNİK ÖĞRETMENLER ve İŞ SAĞLIĞI ve GÜVELİĞİ bölümü mezunları(Yönetmelikte “teknik eleman” olarak belirtilir) İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi alabilir.
Ancak, eğitim sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce esasları belirlenerek YÖK tarafından uygulanacak sınavda başarılı olanlar İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI olabilirler.

A SINIFI SERTİFİKA: Bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde görev yapabilirler.

 

B SINIFI SERTİFİKA: Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev yapabilirler. (çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2020 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.)

C SINIFI SERTİFİKA : Az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev yapabilirler.( tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 1/1/2019 tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır. (1) )

Teorik eğitimlerde sadece 6 saatlik devamsızlık hakkınız bulunmakta ve  uygulamalı eğitimin tamamına devam zorunluluğu bulunmaktadır.

Aldığınız sertifikalar 5 sene geçerlidir. 5 senenin sonunda T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından vize yapılır. 

T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı web sitesinde bulunun örnek dilekçe doldurulup bakanlığa iletildikten sonra telefonunuza veya e-mail adresinize gelen ücretinizi bankaya yatırabilirsiniz bilgisinden sonra

Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Hesabına 2018 yılı için geçerli 118 TL vize ücreti yatırıldıktan sonra sertifikanız 5 sene daha geçerli olmak üzere vize yapılmış olur.