İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitim Merkezi
Emekli İş Baş Müfettişleri Hasan Hüseyin KURT ve Ömer Deniz ÖZDEMİR öncülüğünde hizmetinizdedir.

İSG UZMANLIĞI EĞİTİMLERİNİ NERDEN ALABİLİRİM? ALDIĞIM SERTİFİKA GEÇERLİ OLUR MU?

Ø Yönetmeliğin 4.maddesi c bendine göre; kuruluş kanununda işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini verme yetkisi bulunan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından “Eğitim Kurumu Yetki Belgesi” verilmiş kamu ve özel kurumlar İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini verebilir.
Ø Bu nitelikteki eğitim kurumundan alınan eğitim sonrası yapılan sınavda başarılı olanların belgeleri Genel Müdürlük tarafından onaylanır ve geçerlilik kazanır.

KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI EĞİTİMLERİNE BAŞVURABİLİR?

Ø Yönetmeliğin 4. Maddesinin c bendine göre; MÜHENDİS - MİMARLIK fakültesi mezunları veya üniversitelerin FİZİK, BİYOLOJİ,KİMYA bölümlerinden lisans düzeyinde mezun olanlar ile TEKNİK ÖĞRETMENLER ve İŞ SAĞLIĞI ve GÜVELİĞİ bölümü mezunları(Yönetmelikte “teknik eleman” olarak belirtilir) İş Güvenliği Uzmanı Eğitimi alabilir.
Ancak, eğitim sonrasında İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce esasları belirlenerek YÖK tarafından uygulanacak sınavda başarılı olanlar İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI olabilirler.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV ALANLARI (Yönetmelik m: 36)

A SINIFI SERTİFİKA: Bütün tehlike sınıflarında yer alan iş yerlerinde görev yapabilirler.
B SINIFI SERTİFİKA: Tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev yapabilirler.
C SINIFI SERTİFİKA : 
Az tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde görev yapabilirler.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI EĞİTİMLERİNE DEVAM ZORUNLULUĞU VAR MI?

Yönetmeliğin 50. Maddesine göre, teorik eğitimini %90’ına, uygulamalı eğitimin tamamına devam zorunluluğu bulunmaktadır.
Ancak, eğitimlerin bir bölümü uzaktan eğitim yöntemiyle yapılabilecektir.
Aşağıdaki tabloda İŞYERİ HEKİMLİĞİ ve İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI eğitimlerinin süre dağılımı görülmektedir.
 

EĞİTİM SONRASI SINAV NASIL YAPILACAK?

Eğitim sonunda sınav İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğünce yapılır.

SINAVDA BAŞARILI OLABİLMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

Eğitime katılanların başarılı sayılarak İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI olarak yetkilendirilmeleri için, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları zorunludur(Yönetmelik m:50).

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI EĞİTİMLERİ NASIL YAPILACAKTIR?

Yönetmeliğin 54. Maddesine göre;

Ø Eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitimin süresi, her iş güvenliği uzmanlığı sınıfı için 180 saat teorik ve 40 saat uygulama olmak üzere toplam 220 saatten az olamaz.
Ø Teorik eğitimin en fazla üçte ikisi uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak da verilebilir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Ø İş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarının sonunda Genel Müdürlükçe sınav yaptırılır.
Ø İş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olamayanlar sınava girdikleri tarihten itibaren bir yıl içinde bir kez daha sınava girme hakkına sahiptirler.
Ø Ancak, bu hakkını kullanmayan veya iki sınavda da başarılı olamayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ NE KADAR SÜRE GEÇERLİDİR?

İş Güvenliği Uzmanlığı belgeleri, 5 yıl süreyle geçerlidir(Yönetmelik m:54).

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGEMİN 5 YILLIK GEÇERLİLİK SÜRESİNİN BİTİMİNDE NE YAPMAM GEREKİR?

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesinin 5 yıllık geçerlilik süresinin bitiminde eğitim kurumlarınca düzenlenen “bilgi yenileme eğitimine(güncelleme)” katılarak belgenin geçerlilik süresinin yenilenmesi gerekmektedir(Yönetmelik m:54).

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLGİ YENİLEME EĞİTİMİNİN SÜRESİ NEDİR?

Bilgi yenileme eğitimlerinin süresi 24 saatten az olamaz(Yönetmelik m:54).

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BİLGİ YENİLEME EĞİTİMİNE KATILMAZSAM BELGEM GEÇERSİZ SAYILIR MI?

Bilgi yenileme eğitimine katılmayan İş Güvenliği Uzmanlarının belgeleri geçersiz sayılır ve bilgi yenileme eğitimine katılıncaya kadar ilgili Yönetmelik kapsamındaki görev ve yetkilerini kullanamazlar(Yönetmelik m:54).

KİMLER İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ ALABİLİR?(Yönetmelik m:56)

(A) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ

En az 3 yıl İSG alanında teftiş yapmış iş müfettişleri

En az 8 yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde İSG alanında görev yapmış İSG uzmanları

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az 5 yıl fiilen görev yaptığını, iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyerek, eğitim kurumları tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katılanlardan Genel Müdürlükçe yaptırılan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis veya teknik elemanlar

(B) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI BELGESİ

En az 3 yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde İSG alanında görev yapmış İSG uzmanları

İSG alanında doktora yapmış olan mühendis veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının pratik bölümünü tamamlayanlar

İSG alanında en az 5 yıl Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde görev yapmış mühendis veya teknik elemanlardan Genel Müdürlükçe yaptırılan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar

(C) SINIFI IŞ GÜVENLIĞI UZMANLIĞI BELGESI
Eğitim kurumları tarafından düzenlenen (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programlarına katıldıklarını belgeleyen ve Genel Müdürlükçe yaptırılan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis veya teknik elemanlar

İSG alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis veya teknik elemanlardan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programının pratik bölümünü tamamlayanlar


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Neler Getiriyor.

-İş Sağlığı Güvenliği Kanunu kapsamında sadece kolluk kuvvetleri, MİT, afet acil durum, hükümlü, tutuklu, ev hizmetleri gibi dar kapsamda bulunan çalışanların dışında tüm çalışanlarının yer almasını,

- Kamu çalışanı memurlar dahil statülerine bakılmaksızın kamu veya özel işyerlerinde istihdam edilen tüm çalışanları kapsamasını,

- Çalışan sayısına bakılmaksızın kademeli olarak Kanun kapsamında olan tüm işyerlerinde İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırılması zorunluluğu getirilmesini,

- İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırılması konusunda ondan az işçi çalıştıran çok tehlikeli ve tehlikeli küçük işyerlerine finansal destek sağlanmasını,

- İşyerlerinde çalışan işçi sayısına göre sayıları 1 ile 6 arasında değişmek üzere; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları temsil etmek üzere, işyerlerinde çalışan temsilcisi bulunması zorunluluğu getirilmesini,

- Destek elemanı, asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişiyi, işyerlerinde, görevlendirilmesi zorunluluğu getirilmesini,

- İşyerlerinde diğer sağlık personeli kapsamında, görev yapabilmek için işyeri hemşiresinin Bakanlıkça yetkilendirilmiş olması şartının getirilmiş olmasını,

- Çok tehlikeli işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamasının, İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırılık nedeni  ve Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerlerinin güvenlik raporunun, incelenmek üzere Bakanlığa gönderilmemesi veya Bakanlıkça yetersiz bulunması durumunda işin durdurulması nedeni arasında sayılmasını,

- Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanan iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde kusurlu İSG Uzman veya İşyeri Hekiminin 6 ay yetki belgesinin askıya alınması,

- Hizmet sunan OSGB kuruluşlar ile işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumlu tutulmasını,

- Yakın ve hayati tehlike durumunda işçilere çalışmaktan kaçınma hakkı verilmesini,

- Ağır ve tehlikeli iş kavramı yerine Çok Tehlikeli, Tehlikeli, Az Tehlikeli kavramları getirilmesi,