İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitim Merkezi
Emekli İş Baş Müfettişleri Hasan Hüseyin KURT ve Ömer Deniz ÖZDEMİR öncülüğünde hizmetinizdedir.

21 Mart 29 Mart Arasında ÖSYM Aracılığı İle Başvurular Yapılacaktır 23.3.2017

~2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve
İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2017-İSG)
SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR (KILAVUZ)
2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2017-
İSG) 1. Dönem Sınavı 29 Nisan 2017 tarihinde; 2. Dönem Sınavı ise 16 Aralık 2017 tarihinde; Adana, Ankara,
Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun,
Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha
az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular
alındıktan sonra karar verilecektir. Başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sertifika alanlarında sınav
sadece Ankara’da yapılabilecektir.
Sınav, saat 10.00’da başlayacak ve 75 dakika sürecektir. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların
sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 09.45’ten sonra sınav binalarına
alınmayacaklardır.
Kimlerin sınava katılabileceğine dair sınav ilanı, sınav başvuruları başlamadan önce İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Sınava başvuru
hakkı bulunan adaylar Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir. Genel Müdürlük sınava girecek adayların
başvuru koşullarını taşıyıp taşımadığını kontrol edecektir. Genel Müdürlük, başvuru koşullarını taşıyarak sınava
katılmasını uygun gördüğü adayların bilgilerini ÖSYM’ye bildirecektir.
ÖSYM’ye kimlik bilgileri bildirilmediği için sınava başvuru yapamayan adayların sınava katılamama durumları;
İSGGM’ye ait https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx adresinde yer alan “sınav durumu sorgulama” sekmesinden
aday tarafından sorgulanabilecektir. Adayların bu sekmeden kendileri ile ilgili diğer bilgilere erişimi de İSGGM
tarafından sağlanacaktır.
Genel Müdürlük tarafından TC Kimlik Numaraları ÖSYM’ye bildirilen adaylar, başvuru işlemlerini yaparak, sınav
ücretini yatıracaklardır. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecek,
bu konuda Genel Müdürlük veya ÖSYM’nin bir sorumluluğu olmayacaktır.
2017 yılında 1. Dönem Sınavına başvurular 21-29 Mart 2017 tarihleri arasında, 2. Dönem Sınavına başvurular ise
1-9 Kasım 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla alınacak veya
ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılan
başvurular geçerli olacaktır. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul
edilmeyecektir. Başvuru süresi uzatılmayacaktır.
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru
Merkezlerinden yapacaklardır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinin adresi ÖSYM’nin internet sayfasında yer alacaktır.
ÖSYM Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır.
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar başvurularını, bireysel olarak
internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri
ile) veya diledikleri bir ÖSYM Başvuru Merkezinden yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli
fotoğraftır.
ÖSYM tarafından yapılan; başvuruların alınması, sınavın uygulanması, güvenlik önlemleri, sınav ücretinin
yatırılması, sonuçlara itiraz vb. sınav ile ilgili güncel gelişmeler, başvuru tarihlerinde ÖSYM tarafından adaylara
duyurulacaktır.
Sınava başvuru yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava
başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklar veya
ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel başvuru yapacaklardır. ÖSYM Başvuru Merkezlerinden
başvuru yapacak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte Nüfus
Cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaportlarının aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Başvuru
merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı
da elektronik ortama aktarılacaktır (ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların
fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.). Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını
sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama
aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir.
Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Aday belgeyi kontrol edecek ve
bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Belge üzerindeki onay kodu sisteme
girildikten ve sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvuru tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen ve sınav ücreti
yatırılmayan başvurular tamamlanmayacağı için geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir.
Adaylar başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.
2
Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylara Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
Adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra başvuru süresi içinde başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr
internet adresinden kontrol etmeli ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü edinerek sınavın diğer
aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamalıdır.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapan adayların
başvurularının tamamlanması için, “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasını mutlaka görmeleri, sınav
ücretini yatırmaları ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak, başvurunun diğer aşamalarında
gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
Başvuru süresi içinde engelli olmayan ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma gelen
adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki durumlarında meydana
gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç
vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba
günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler, “Engelli
Salonu”nda sınava alınacaklardır. Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk
değneği vb. kullanılamaz.
Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz
sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların
ödedikleri ücretler geri verilmez.
Adayların, Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yaptığı işlemlerin
sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgiler ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde yapılan
işlemlerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının
gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm
haklarını kaybedecektir.
Başvurusunu yapan ve sınav ücretini yatıran her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda
sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir.
Adaylar sınava, sınavın yapıldığı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C.
Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinebilecekleri Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı
veya süresi geçerli pasaportları ile gireceklerdir. Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya pasaport dışında, Türk
vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kartlar ile pasaportları bulunmayan
KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, özel kimlik belgesi
olarak kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava
giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel
bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga,
güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC Kimlik numarası elle veya daktilo ile sonradan
yazılmış veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul
edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina
veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim
Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine nüfus
cüzdanı veya süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir.
Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin internet sayfasında bulunmaktadır.
Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş ve peçete her bir aday için ÖSYM tarafından temin
edilecektir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adayların ve Sınav
Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine ve diğer sınav kurallarına uymak
zorundadır. Sınav kurallarına uymak temel görevidir. Sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz
sayılacaktır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.
Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır. Her testte 50
soru yer alacaktır. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecektir.
Testler içinde ortak sorular da yer alabilecektir.
1) İş Yeri Hekimliği Testi
2) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
3) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
4) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Testi
5) Diğer Sağlık Personeli Testi (hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, çevre sağlığı teknisyeni
diplomasına sahip olanlar ve iş yeri hemşireliği belgesine sahip olanlar)
Sertifika alanlarına bağlı olarak sınava başvuran aday sayısının 3.000 ve altında olduğu durumlarda, ÖSYM
Yönetim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde kısmen ya da tamamen yazılı sınav yapılabilecektir. Yazılı
3
sınavda en az 20 açık uçlu soru yer alacaktır. 5000 ve altında adayın başvurduğu sertifika alanlarında sınav,
elektronik ortamda Ankara’da yapılabilecektir.
1.Dönemde tüm sertifika alanlarında sınav yapılacaktır ancak, 1. Dönem Sınavına başvuran aday sayısının
100 ve 100’ün altında olduğu sertifika alanlarında 2. Dönemde sınav yapılmayacaktır.
Sorular ekte yer alan Temel Eğitim Müfredatı Konularından hazırlanacaktır. Testte tüm eğitim konularından soru
yer almayabilecektir. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik risk etmenleri hem "teknik" hem de "mevzuat" başlığı altında
değerlendirilebilecektir.
İş yeri hekimliği grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
KONU
YAKLAŞIK
YÜZDE (%)
ORANI
1 Hukuk 5
2 Genel İSG Konuları 15
3 Mevzuat 25
4 Sağlık 50
5 Teknik 5
İş Güvenliği Uzmanlığı Testleri, A Sınıfı İş Güvenliği Testi’nin zorluk derecesi en yüksek olmak üzere
sınıflandırılacaktır.
A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;
KONU
YAKLAŞIK
YÜZDE (%)
ORANI
1 Hukuk 5
2 Genel İSG Konuları 15
3 Mevzuat 30
4 Sağlık 10
5 Teknik 40
Diğer sağlık personeli grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir:
KONU
YAKLAŞIK
YÜZDE (%)
ORANI
1 Hukuk 5
2 Genel İSG Konuları 30
3 Mevzuat 20
4 Sağlık 35
5 Teknik 10
Sınavda ek süre verilmek kaydıyla adaylara deneme soruları sorulabilecektir. Deneme sorular, değerlendirme
işlemine dâhil edilmeyecektir. Deneme sorular, birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer
güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat
değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan sorulardır.
Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından
yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular, basılı ya da internet ortamında
yayınlanmaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa olsun, tamamının veya bir kısmının kopya
edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, kullanılması ya da yayınlanması yasaktır. Aksi
4
yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava
giren adaylar, bu durumu kabul etmiş sayılırlar.
Adaylar, testteki soruların cevaplarını sınav kitapçığının ilgili alanında işaretleyeceklerdir. Kitapçıkların tüm
sayfaları ÖSYM’de taranacak, sayfa görüntüleri üzerinden görüntü işleme yöntemleriyle adayların işaretleri
belirlenecek ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Her aday sınavda, başvurduğu sertifika alanı ve diğer başvuru bilgilerine uygun sınav kitapçığını kullanacaktır.
Adaylar, sınava başlamadan önce kendilerine verilen sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup
uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten aday kendisi sorumlu olacaktır. Gerekli
incelemeyi yaptıktan sonra sınav evrakı bilgisinde uyumsuzluk tespit eden aday, salon başkanına başvurarak
Sınava Giriş Belgesindeki bilgilere göre düzenlenmiş sınav evrakını edinecektir. Gerekli kontrolü yapmadan
kendisi için düzenlenmemiş sınav evrakını kabul edip kullanan adayın sınavı geçersiz sayılır.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan
sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak
geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan
sonra bu durumun oluşması halinde, sınav sonuçları açıklandığı tarihte başarılı ilan edilenlerin hakları saklı
tutulacaktır.
Değerlendirme, her sorunun değeri aynı olmak üzere 100 puan üzerinden yapılacaktır. Adayların doğru cevap
sayısı ham puanı olacaktır. Aşağıdaki formül kullanılarak adayların 100 üzerinden puanları hesaplanacaktır:
Testteki Toplam Geçerli Soru Sayısı, iptal edilen soru/sorular çıkarıldıktan sonra kalan soru sayısıdır.
İş Yeri Hekimliği sertifika alanı ile İş Güvenliği Uzmanlığı sertifika alanlarında sınava giren adayların sınavda
başarılı sayılabilmeleri için 70 ve üzerinde; Diğer Sağlık Personeli sertifika alanında sınava giren adayların ise
sınavda başarılı sayılabilmeleri için 60 ve üzerinde bir puan almaları gerekmektedir.
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi
gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C.
Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın
aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Soru iptali için yargı yoluna başvurulduğunda yargı yerince bir karar verilinceye kadar değerlendirme
yapılmayacak, sınav sonuçları açıklanmayacaktır.
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından
itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav
sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren
3 iş günü içerisinde her bir dilekçede bir soruya itiraz ve her bir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücreti
yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe
Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak
ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava
açma süresini durdurmaz.). Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu
Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırmaları
gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır.
ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün
içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası,
adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve
cevaplandırılmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin
yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara duyurulmaktadır.
ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların
vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.
ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil
hiçbir kişi ya da kuruma verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu
duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi sınav kitapçığını ÖSYM’de inceleyebileceklerdir.
Sınava girecek adaylar, 1. Dönem Sınavı için 21-30 Mart 2017 tarihleri arasında, 2. Dönem Sınavı için 1-10
Kasım 2017 tarihleri arasında sınav ücretini yatıracaklardır. 2017 yılında sınav ücreti 165,00 TL (KDV dâhil)
olacaktır.
5
Sınav ücreti ÖSYM hesabına;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar
hariç);
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
Ziraat Bankası (Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık. Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
aracılığıyla yatırılabilecektir. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı
bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
Adaylar sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile TL olarak da yatırabileceklerdir. Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini
yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Genel Müdürlük sorumlu olmayacaktır.
Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuru kayıt bilgileri iptal edilecektir. Yapılan başvurular ve
yatırılan sınav ücreti ilgili dönem için geçerlidir. Bir sonraki döneme devredilmez. Başvuru koşullarını taşımadığı
hâlde sınav ücretini yatıran adaylar ile başvuruları geçerli olduğu hâlde sınava girmeyen, sınavı geçersiz sayılan,
sınavda başarılı olamayan veya birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.
BAŞVURU/SINAV KURALLARI
Sınava başvuran adaylar ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin 5.
fıkrası gereği sınavlar ile ilgili açıklamalar ve duyurular; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının
İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM tarafından sınav ilgili olarak
alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklere ilişkin bilgiler, ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Bu
nedenle ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
Adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna
duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, ÖSYM’nin İnternet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi
bir işlem için adaylardan ücret talep edilemez. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya
giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret
gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler
geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru merkezleri tarafından
başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret
alınmaz. Ücretlere KDV dâhildir.
ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı
olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın
nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.
Adaylara biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapılabilecektir. Biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama uygulamaları
için elde edilen veriler sınav hizmetlerinde kullanılmak üzere saklanabilecektir.
Adayların başvuru işlemine geçmeden önce mutlaka bu kılavuzu dikkatlice okumaları/incelemeleri ve tüm sınav
koşullarını/kurallarını kabul ederek başvuru yaptıklarını belirtir ekran üzerinde yer alan kutucuğu işaretlemeleri zorunludur.
Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların
yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve
yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav
sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden ÖSYM’nin Aday
İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir.
ADRES: KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, ADRES bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar,
ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
SINAV MERKEZLERİ: Adaylar bu alana kendi adres ilini ve adres iline yakın sistem tarafından izin verilen sınav
merkezlerinden birini yazabileceklerdir. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz.
Adaylar, başvuru süresince ais.osym.gov.tr adresinden tercih ettikleri sınav merkezlerinde değişiklik yapabileceklerdir.
Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle adaylar, sınav merkezi
tercihlerini belirlerken kendilerine en uygun olan merkezini tercih etmelidir.
ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek sınav merkezleri açabilir
veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini
isteyen adayların, sınava başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan
başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda sınav
merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz.
ÖSYM, gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilir.
6
BAŞVURU MERKEZİNDE YAPILACAK BAŞVURULAR
Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru işleminin yapılabilmesi
için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur. Adayın başvuru merkezine gitmeden önce aşağıdaki işlemleri
tamamlamış olması gerekir:
 Aday Başvuru Formu eksiksiz ve doğru doldurulmuş olmalı
 Engelli/sağlık sorunu olan adaylar için Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalı
Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler:
 Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu
 Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya süresi geçerli pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga
basılı olmalı, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,
pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını
sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (elle veya daktilo ile sonradan yazılmış
veya ilave edilmiş olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
Başvuruda adayın kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmektedir. Fotokopi belge vb. kabul
edilmez.)
 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel/sağlık bilgisi yer almayan veya engel bilgisi değişen adaylar için bir
üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporlarının onaylı bir örneği, engellerine ilişkin öz
geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi
Formu tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler, başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday
tarafından başvuru süresi içinde ÖSYM’ye gönderilecektir.)
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte ÖSYM kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı
bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı elektronik ortama aktarılacaktır. ÖSYM kayıtlarında geçerli bir
fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektedir.
Bu kural nedeniyle başvuruda fotoğrafı yeniden çekilemeyen adaylardan fotoğrafının değişmesini talep edenler, bu taleplerini,
başvurularını tamamladıktan sonra Genel Amaçlı Dilekçe örneği, fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı sureti, son 3 ay içerisinde
çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ve varsa fotoğrafını değiştirme talebinin nedenini belirten belge ile sınava başvuru
süresince ve sınava başvuru süresi tamamlandıktan sonraki ilk 5 gün içinde ÖSYM’ye başvuruda bulunacaklardır (Süre
hesabında ÖSYM evrak kaydı esas alınır. Süre tamamlandıktan sonra ÖSYM’ye ulaşan belgeler işleme alınmaz.). Adayın
talebi, ÖSYM tarafından uygun görüldüğü takdirde fotoğraf değişikliği ÖSYM tarafından belirtilen tarihler arasında ÖSYM
Sınav Koordinatörlüklerinden gerçekleştirilecektir.
Web kamerayla çekilecek fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmesi
gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü adayı tanımada
önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü
salon başkanının, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde adayı sınava almayabileceği veya adayın
sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını
elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya
verecektir. Bu belgeyi aday özenle kontrol etmelidir. Aday, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri doğru olarak sisteme
işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması için bu belgeyi görevliye geri verecektir. Fotoğraf uygun çekilmemiş ve/veya
bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise görevliden düzeltilmesi istenecektir.
Belgede yer alan şifre, adayın geçici şifresidir. Bu şifre en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştirilmelidir. Şifre
daha sonraki işlemlerde adaya gerekeceğinden adayın şifresini unutmaması, kimseye vermemesi, hiç kimse ile paylaşmadan
özenle saklaması gerekmektedir.

Tüm Duyurular