İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Eğitim Merkezi
Emekli İş Baş Müfettişleri Hasan Hüseyin KURT ve Ömer Deniz ÖZDEMİR öncülüğünde hizmetinizdedir.

  26.4.2016

~~B Sınıfı Yükselme Eğitimleri


B SINIFI OLABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olup, belge tarihi itibariyle 3 yıl fiilen iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vererek (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı temel eğitim programına,  müracaat etmek isteyenlerden istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir;

1-(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi almak için eğitim kurumuna hitaben yazılmış ekte örneği gönderilmiş olan dilekçe,
2- Geçerli (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi,
Açıklama:

(30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun Geçici 5 inci maddesi gereğince değiştirilmiş şekliyle)

3- Lisans diploması fotokopisi,

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5- SGK prim ödeme belgesi
Açıklama: ((B) sınıfı için 3 yılı, kapsayan ve kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı firma tarafından, bu kişi adına yapılan prim ödemesine ilişkin belge)

6- İşyerinin kişiyi iş güvenliği uzmanlı olarak görevlendirdiğine dair işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı veya firma ile iş güvenliği uzmanı arasında yapılan ve Bakanlığa bildirilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi,

7- Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı tarih aralığını gösteren işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı,
8- Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak imzasının bulunduğu,
4857 sayılı İş Kanunu’nun 80 inci maddesine göre söz konusu işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması zorunluluğu bulunması halinde, kurul karar defteri, İşçilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitim tutanakları, Risk değerlendirme çalışmaları,
Acil durum planları gibi ispata yönelik belge ve dokümanlar.

Tüm Duyurular